Hoofblad
Bediening
Optredes
CV
Kontakbesonderhede
Beskikbare CD's
Beskikbare DVD
Getuienis CD's
Die Tjoeke-Pakke-Trein!
Fotoblad: Nambië & Botswana Toer (2008)
CV - My Geskiedenis
1. Gebore en groot geword in die Oos-Kaap.
2. Studeer Maatskaplike Werk by die UOVS.
3. Stel Afrikaanse langspeelplaat vry in 1983.
4. Neem Jesus Christus aan op 14 Mei 1990.
5. Stel eerste gospel kasset van oorspronklike Afrikaanse liedjies,
getiteld, Maak Jy 'n Verskil? vry in Mei 1994.
6. Tweede gospel vrystelling van oorspronklike Afrikaanse en Engelse liedjies, getiteld, Is Jy Gereed? in Junie 1995.
7. Stel derde CD, getiteld, Ek staan op vir Jesus, vry in Mei 1996.
8. 'n Verdere CD, Slaan 'n 6 vir Jesus, is in Augustus 1997 vrygestel. Die titellied is in Oktober bekroon met die ATKV Liertoekening, Beste Oorspronklike Afrikaanse Gospelliedjie vir 1997.
9. In November 1998 is 'n vyfde CD vrygestel. Die titel daarvan is Die Glory Lorrie.
10. Ek ontvang my bedieningsvoertuig Die Glory Lorrie op 21 Mei 1999.
11. In Oktober 1999 het ek die CD, Hy is lief vir my, vrygestel.
12. In Februarie 2001 het ek Oestyd vrygestel.
13. In Julie 2002 is my 8ste CD, Breek uit in Gejubel, vrygestel. Met hierdie CD is ek aangewys as 'n finalis in die kategorie: Beste CD Produksie deur 'n manlike kunstenaar, ATKV-Lier. Die CD is ook bekroon met die Radio Kansel Shabach-toekenning vir Afrikaanse Gospelbediening deur 'n manlike kunstenaar.
14. In Junie 2004 het ek my CD, Dors vir die Lewende Water vrygestel.
15. My 10 de CD, Vessels of Worship, is in Mei 2005 vrygestel.
16. Op 2 Mei 2006 ontvang ek 'n Ere-doktorsgraad van die Common-wealth Open University van die Verenigde Koninkryk.
17. In Augustus 2006 het ek my CD, Jesus Leef, vrygestel.
18. Ek het 'n DVD, Leon Goosen: Al die treffers, uitgereik in Mei 2007.
19. My 12de CD, Suid-Afrika vir Jesus, verskyn einde Februarie 2008.
20. Die CD, Jesus is hier, word in 2009 uitgereik.
21. In 2010 word "Ek kan" uitgereik.
22. In Julie 2012 is my CD "Die Here sal voorsien" bekendgestel.
23. In Januarie 2015 verskyn die CD "Gospel Country"
24. Ses getuienis CD's met verskillende getuienisse en woordbediening word beskikbaar gestel.
25. Ek bedien landswyd sowel as in ons buurlande.
26. Ek het reeds meer as 2000 keer opgetree in kerke, skole, tydens middagete bidure en by ander geestelike geleenthede.
27. My optredes behels dat ek Afrikaanse en Engelse Gospelliedere sing. Ek verskaf my eie klanktoerusting en agtergrondmusiek (backtracks). Tussendeur bring ek kort stukkies getuienis in 'n humoristiese styl, waar gepas. Ek tree op sonder 'n vaste koste (10 gratis plakkate ingesluit) en sal dankbaar wees vir 'n donasie.
28. Ek is getroud met Rietha.
29. Ek het 'n dogter, Leoné, wat op die 3de September 2001 gebore is.
30. Ek woon reeds sedert 1983 in Pretoria.
 
 

Klik hier vir my kontakbesonderhede >>